Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Školské aktivity > Súťaže

Súťaže


Školský rok 2012/2013

Mladý vedec

Dňa 6.júna 2013 sa na Gymnáziu Hlinská uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej prírodopisnej súťaže Mladý vedec.
Naši žiaci P. Kováčik a A. Ďuroška obsadili 2. miesto, L. Valušková – 3. miesto. Rovnako na 3. mieste skončili aj dievčatá – Z. Novákiová, Z. Mikulajová, N. Cabadajová , ktoré súťažili ako skupina spoločne.
Žiaci vypracúvali úlohy z prírodovednej oblasti počas celého školského roka a dozvedeli sa množstvo nových a zaujímavých informácií.
Výhercom blahoželáme

Putovanie fantáziou

Dňa 30.5.2013 sa na Gymnáziu Hlinská uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže s názvom Putovanie fantáziou. Naša žiačka Zuzka Mikulajová z 9.A sa v nej umiestnila na 3. mieste.

Súťaž sa začala v septembri 2012 a trvala takmer celý školský rok. Bolo potrebné splniť 2 úlohy. Podľa zverejnenej ukážky zistiť názov diela a autora.

Do súťaže sa zapojili viacerí deviataci. Ale len Zuzka vytrvala a splnila všetky úlohy počas celého školského roka.

Blahoželáme

Žilina – moje mesto

Aj v tomto školskom roku sa už po osemnásty krát uskutočnila súťaž pre žiakov materských, základných škôl a 8-ročných gymnázií pod názvom „Žilina – moje mesto“. Súťaž je jedným zo sprievodných podujatí Staromestských slávností, ktoré organizuje Centrum voľného času Žilina v spolupráci s Mestom Žilina a Odborom školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy z množstvom výtvarných a literárnych prác. Taktiež sa zúčastnili aj vedomostnej súťaže „Poznaj svoje mesto”. Žiačka 6.A triedy Michaela Illeová za svoje výtvarné stvárnenie fontány na Mariánskom námestí získala v 3. ktg. krásne druhé miesto, ku ktorému jej všetci gratulujeme. Svoje ocenenie si Michaela prevzala na mestskej radnici dňa 30.5.2013.
Z množstva krásnych výtvarných prác bola v priestoroch Mestského úradu nainštalovaná výstava, ktorá je prístupná pre verejnosť až do 16. júna 2013.

Diplom na stiahnutie

Súťaž v atletike

Dňa 6.5.2013 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže. Výsledky sú zverejnené v tomto dokumente: Výsledky atletika

Slávik Slovenska – školské kolo

Dňa 3.05.2013 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž žiakov prvého stupňa – školské kolo „Slávik Slovenska.“

Súťaže sa zúčastnilo 12 detí. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah ku spevu. Ale ako to už v súťaži býva, zvíťaziť môžu len traja a preto aj v našej súťaži sa umiestnili na prvých troch miestach títo žiaci:

1. miesto – Miriam Slučiková (2.A)

2. miesto – Vivien Čonková (1.A)

3. 3. miesto – Katarína Krištofová (3.A)

Sladkou odmenou boli odmenení všetci súťažiaci a víťazi dostali diplom.

Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina

Dňa 14. marca sa aj našich 17 žiakov zúčastnilo lyžiarskych pretekov, ktoré sa konali v Oščadnici – centrum.  Súťažilo sa v disciplínach obrovský slalom a snowboard. Mnohí naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach. Umiestnenie a časy našich žiakov v jednotlivých kategóriach:

Kategória 1.-2. ročník, dievčatá:

4. miesto     Blažeková Tatiana     0:49.77

5. miesto     Gelatíková Lea     0:54.79

7. miesto     Fuhrichová Adriana     0:59.02

8. miesto     Kočutová Lucia     1:04.42

Kategória 3.-4. ročník, dievčatá:

3. miesto     Pudišová Linda     0:43.53

7. miesto     Jantošová Kristína     0:57.35

Kategória 3.-4. ročník, chlapci:

2. miesto     Goga Denis     0:39.80

4. miesto     Kuna Alex     0:47.21

Kategória 5.-6. ročník, chlapci:

1. miesto     Šoška Viktor     0:34.75

3. miesto     Jaššo Matej     0:40.24

14. miesto     Lipták Ondrej     0:52.80

Kategória 7.-9. ročník, dievčatá:

16. miesto     Jantošová Katarína     0:48.35

Kategória 7.-9. ročník, chlapci:

12. miesto     Hruška Samuel     0:43.84

14. miesto     Jaššo Marek     0:44.17

17. miesto     Voleský Peter     0:45.41

Kategória Snowboard, dievčatá:

2. miesto     Drndová Veronika     0:53.99

Kategória Snowboard, chlapci:
2. miesto     Hladký Martin     0:54.17

Hviezdoslavov Kubín

Na našej škole sa dňa 20. 02. 2013 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa celkovo zúčastnilo 22 žiakov.

Porota v obsadení učiteľmi druhého stupňa, menovite Mgr. Máriou Kaššovou, Mgr. Julianou Šoltysikovou a Mgr. Vladimírom Červenčíkom rozhodla o nasledovnom umiestnení žiakov v jednotlivých kategóriách:

Poézia, 2. kategória (žiaci 5. – 7. ročníka):

1. miesto: Oliver Cvacho, 7.B

2. miesto: Nina Šopincová, 7.A

3. miesto: Michaela Illeová, 6.A

Próza, 2. kategória (žiaci 5. – 7. ročníka):

1. miesto: neudelené

2. miesto: Natália Holetschke, 7.B

Alexandra Koledová, 6.A

3. miesto: Dominika Gondášová, 7.B

Poézia, 3. kategória (žiaci 8. – 9. ročníka):

1. miesto: Laura Pavlovičová, 8.B

2. miesto: Sofia Kořínková, 8.B

3. miesto: Šimon Rafaj, 8.A

Próza, 3. kategória (žiaci 8. – 9. ročníka):

1. miesto: Michal Tomašec, 8.A

2. miesto: Tatiana Zošáková, 9.A

3. miesto: Ivana Krivková, 8.B

Anna Bechná, 8.B

Súťaž v nemeckom jazyku

Žiaci 8. ročníka sa počas dvoch októbrových týždňov zapojili do nemeckej súťaže, ktorú organizovalo Gymnázium Hlinská, a to pod vedením p. uč. Turčákovej. Traja žiaci – Martin Potyš 8.A, Filip Svetlovský 8.A a Konstantin Gomankov 8.B boli následne ocenení a získali pekné vecné ceny. Žiakom srdečne blahoželáme!

Majstrovstvá v šachu

Dňa 19.2.2013 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo súťaže s názvom: Otvorené majstrovstvá žiakov okresu Žilina v šachu detí – jednotlivcov pod patronátom DMS v Žiline. Hralo sa 7 kôl, a naši žiaci preukázali, že dokážu držať krok aj vo veľkej konkurencii žiakov z iných škôl.
Jeden z našich najmenších žiakov, Matúš Tomek z 2. B, vyhral 2. miesto v kategórii do 8 rokov.
Celkové výsledky budú k dispozícii na stránke CVČ Spektrum Žilina

Vianočný florbalový turnaj na roč. 1.-4

P. uč. Dzurendová organizuje už 3. ročník Vianočného florbalového turnaja na roč. 1.-4. Začal sa medzitriednymi vyraďovacími kolami dňa 20.novembra 2012.Vyhodnotenie bolo 10.1.2013. Heslom turnaja bolo: “Zober florbalovú hokejku a loptičku, nie drogy a hýb sa!”
1. miesto a potovný školský pohár získala IV.A trieda.
Najlepší strelec turnaja bol Dominik Mlynár-žiak IV.A triedy .V súťaži dal 11 gólov./Viď foto/

ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov z 1. stupňa (3., 4. ročník) a 51 žiakov z 2. stupňa (5.-8. ročník) školy.

Úspešní riešitelia: 1. stupeň 12 žiakov, 2. stupeň 11 žiakov

3. ročník:
Hlinková Veronika – 3.A
Ondrušíková Paula – 3.A
Jantošová Kristína – 3.B
Tomašec Filip – 3.A

4. ročník:
Kišo Alex – 4.A
Kružliaková Zuzana – 4.A
Višňovský Martin – 4.A
Bebčáková Ema – 4.A
Srbecká Bianka – 4.A
Pečalka Šimon – 4.B
Mlynár Dominik – 4.B
Placeková Ema – 4.B

5. ročník:
Ondrušík Ondrej – 5.A
Slosarčíková Terézia – 5.A
Toman Peter – 5.A
Švábik Jakub – 5.A

6. ročník:
Benčík Richard – 6.A

7. ročník:
Jurč Matej – 7.A
Musil Eduard – 7.A

8. ročník:
Gomankov Konstantin – 8.B
Cibuľová Petra – 8.B
Drndová Veronika – 8.B
Krivková Ivana – 8.B

Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im mnoho úspechov v obvodnom kole v marci 2013.

First Lego League

Takmer po dvojmesačnej príprave sa žiaci našej školy zúčastnili turnaja First Lego League (viac info na www.fll.sk), ktorý sa konal 16.11.2012 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline. Súťažilo sa v štyroch súťažných disciplínach, a to:

Robot-Game
Robot-Design
Prezentácia výskumného projektu
Tímová práca

Do súťaže bolo zapojených deväť žiakov a dvaja učitelia. Celkovo sme obsadili 7. miesto, v prezentácii výskumného projektu 3. miesto.

Súťažiacim za dobre odvedenú prácu ďakujeme.

Diplom výskumný projekt – PDF

Diplom celkový – PDF

Školský rok 2011/2012

Moje mesto Žilina – literárna, výtvarná,dejepisná súťaž

Už 18. rok sa žiaci našej školy zapájajú do súťaže Moje mesto Žilina, ktorá je súčasťou Staromestských slávností. V tomto roku si počínali veľmi úspešne v literárnej aj výtvarnej časti súťaže.
Žiačka Petra Cibuľová (7.B) v kategórii poézia obsadila 1. miesto a žiaci Monika Kulinová a Kristián Rudinec (obaja 7. B) obsadili 3. miesto.
Žiačka Natália Brončeková (5.A) v kategórii próza obsadila 3. miesto.
Vo výtvarnej časti 1. miesto udelila porota Vladimírovi Zajacovi (9.A).
V dejepisnej súťaži Poznaj svoje mesto reprezentovali školu Karolína Liptáková a Nina Šopincová (6.A) a Braňo Horánsky a Timo Očko (8.A). Obe družstvá si počínali úspešne.

Žiakov pripravili pp. uč. Kaššová, Malinová, Červenčík
Všetkým srdečne blahoželáme.

EUROBEH

Naša žiačka, Katka Jantošová, sa ako jedna zo 4 výherkýň súťaže EUROBEH, zúčastnila 29. apríla 2012 Dňa otvorených dverí vo Frankfurte nad Mohanom, kde si opätovne zahrala hru Eurobeh, tentokrát offline verziu. Zo 4 úspešných Slovákov obsadila Katka pekné 3. miesto, za čo jej úprimne blahoželáme! Internetovú súťaž Eurobeh organizovala Európska centrálna banka (ECB) pri príležitosti 10. výročia zavedenia eurovej hotovosti. Do súťaže sa zapojilo 7 449 žiakov z celej Európy, z toho najviac zo Slovenska, a to 1 669 žiakov. Fotodokumentáciu poskytla Katka.

Na Bicykli bezpečne

Dňa 27.4. 2012 sa uskutočnila okresná dopravná súťaž NA BICYKLI BEZPEČNE, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažné družstvo tvorili žiaci 5.A triedy v zložení:
Aurélia Zlatica Poláková
Alexandra Koledová
Dávid Erben
Daniel Ftorek
a náhradníčkou bola Michaela Illeová.
Všetci súťažiaci písali test, hľadali chyby v technickom stave bicykla, riešili teoretické aj praktické úlohy zo zdravovedy a absolvovali praktickú jazdu zručnosti na bicykli. Z 11-ich prihlásených družstiev počtom bodov 154 obsadili krásne 3. miesto. Blahoželáme!
Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Viera Sobotková.

Súťaž Štúrov Zvolen

Dňa 26.4. 2012 sa uskutočnila regionálna súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa umiestnila vo svojej kategórii aj žiačka 9.r. Lenka Milecová a získala Čestné uznanie poroty.

J.Šoltysiková

Mladé žilinské filmárky žnú úspech

V minulom školskom roku sa tri iniciatívne dievčatá zo základnej školy Vendelína Javorku  dozvedeli vďaka  správam na TV JOJ o úspešných žiakoch z Trstenej, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Kid Witness News (KWN) a dostali sa až do Hollywoodu.  Ide o súťaž zastrešovanú firmou Panasonic, kde žiaci základných a stredných škôl natočia 5 minútový film na zadanú tému a o víťazovi rozhoduje kvalifikovaná porota. Najlepšie videá z každého štátu potom idú do celosvetového kola, kde prvenstvo získa len jedno družstvo.

Karolína Liptáková (12) hovorí: „Milujeme  umenie a odmalička sa rady zapájame do rôznych umeleckých a športových súťaží. Poprosili sme o vedenie v KWN pani učiteľku Zuzku Droppovú a ona s radosťou súhlasila. Natáčanie filmu na tému Ekológia nás veľmi bavilo, no najviac času zabralo strihanie filmu. Nebolo to jednoduché, a to bola pre nás výzva.“

Nina Šopincová (12): „Keď sme sa vrátili z Bratislavy, kde nám na natáčanie poskytli profesionálnu kameru aj s vybavením, nemohli sme sa dočkať, kedy pôjdeme do terénu. Nebolo ľahké nosiť  a rozkladať techniku a pani učiteľka Droppová nám musela pomáhať, hlavne v náročných terénoch. Veď  len skúste kamerovať v 20 stupňovom mraze na skládke, či v lese v silnom zimnom vetre.“

Tatiana Gavulová (12): „Aj keď je za našim dielom obrovský kus práce, celý projekt bol úžasný zážitok. Nezískali sme síce hlavnú cenu, no stálo to za to. Na budúci rok sa do KWN zapojíme opäť, za čo nám Panasonic nechá na škole celé filmárske vybavenie nastálo. Už teraz sa tešíme na ďalšie natáčanie a veríme, že o rok to dokážeme vyhrať my.“

Hlavnú cenu tento rok dostali minuloroční víťazi z Trstenej, no ani žiačky 6.A zo ZŠ V. Javorku neodišli naprázdno. Pani učiteľka Z. Dropová vraví: „Toľko nadšenia pre dobrú  vec som už dávno nevidela. Dievčatá do natáčania nenásilne zapojili všetkých spolužiakov z triedy, mnohé učiteľky a desiatky kamarátov zo školy a sídliska. Boli ochotné chodiť natáčať aj v najhoršom počasí a to aj cez zimné prázdniny a cez víkendy. Odviedli skvelú prácu, za čo nám slávny Pavol Barabáš odovzdal cenu za najlepšiu produkciu a usporiadatelia nás zobrali na super exkurziu do TV JOJ. V súčasnosti dievčatá píšu scenár na vlastný film. Takémuto elánu človek musí len fandiť a držať palce.“

Dievcata sa stretli v JOJ-ke aj s moderatorkou Luciou Barmošovou

Projekty? Prečo nie…

Naši žiaci sa projektov neboja, zvlášť takých, ktoré sú pre nich výzvou a radosťou zároveň.

Takým bol aj projekt „Životné prostredie a bezpečnosť“. Vyhlasovateľom súťaže bola spol. Kia Motors Slovakia. Žiaci si mohli vybrať z 2 tém – Životné prostredie, výsledkom bol model auta z odpadového materiálu v rozmeroch max. 100cm krát 100cm alebo bezpečnostné video na tému Bezpečnosť a zdravie – prvá pomoc, bezpečnosť v premávke…

Do súťaže sa zapojili žiaci Erik Vrchovský (8. roč., zostrojil funkčný model autíčka na diaľkové ovládanie na solárny pohon).,  Laura Gáliková a Lenka Milecová (9.roč.) . Produktom ich kreatívnej aj náročnej tvorby boli 2 rozdielne modely áut, ktoré vyhlasovateľom súťaže určite prinesú množstvo zaujímavých inšpirácií v ich práci.

Pytagoriáda – 2008/2009

Úspešní riešitelia okresného kola:

3. ročník – Novákiová

4. ročník – Cibuľová, Krivková, Youn Yerin, Kulinová, Korenčík

5. ročník – Horánsky, Zošáková, Michalko, Jurek, Duben

6. ročník – Ille

Pytagoriáda – 2009/2010

Úspešní riešitelia:

Ivana Michaličková,  3.A

Veronika Novákiová, 4.B

Petra Cubuľová, 5.B

Branislav Horánsky, 6.A

Jakub Duben, 6.A

Zdeno Pečeňa, 6.A

Európa v škole

2. miesto – Vojtková, 9.A

3. miesto – Solčanská, 9.A

Na bicykli bezpečne

3. miesto – Halousková 4.A, Liptáková 4.A, Tiso 4.A, Cvacho, 4.B

Šaliansky Maťko

3. meisto – Koledová, 4.A

Volejbal dievčat

4. miesto

Florbal chlapcov

5. miesto

OK hokejbal

3. miesto

Poznaj svoje mesto

Literárna časť – 2 x 2. miesto

Výtvarná časť – 2. miesto

Súťaž mladých zdravotníkov

1. stupeň – 3. miesto

2. stupeň – 2. miesto


Novákiová Veronika 7.B 10 bodov úspešný riešiteľ 6. miesto v kategórii Z7

Jantošová Katarína 7.B 8 bodov

Gomankov Konstantin 8.B 13 bodov úspešný riešiteľ 6. miesto v kategórii Z8

1 komentár

  1. super


Pridať komentár

Všetky položky musia byť vyplnené. E-mail nebude zobrazený.tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285