Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Školské aktivity > Školské akcie

Školské akcie


Deň životného prostredia

Dňa 5.06.2013 sa na našej škole konal Deň životného prostredia. Výučba prebiehala blokovo a všetky aktivity boli zamerané na životné prostredie, jeho ochranu a poznávanie. Žiaci druhého stupňa tvorili referáty, prezentácie, projekty, nástenky, kartičky, ktoré sme umiestnili do areálu školy. Celou akciou nás sprevádzali aktivisti z OZ Prales, ktorí nám pripravili prednášku k danej téme, stanovištia so živým kútikom rastlín, možnosťou výroby sviečok z včelieho vosku za studena a na záver koncert s prezentáciou. Vyučovanie sme zakončili sledovaním Eko-filmov. Bol to nádherne prežitý deň, z ktorého si žiaci odniesli množstvo nových vedomostí a zážitkov.

Školenie “Mladých zdravotníkov”

Dňa 20.3.2013 sa pod vedením pani Padalovej na našej škole uskutočnilo školenie “Mladých zdravotníkov”. Pani Padalová, členka Slovenského Červeného kríža nám predviedla modelové situácie, pri ktorých je ohrozený ľudský život. Deti sa mali možnosť naučiť ako postupovať v daných situáciách prvú pomoc a tým zachrániť život možno aj blízkej osobe.

Kladenie vencov

68. výročie oslobodenia Žiliny si 30.apríla 2013 si uctili aj žiaci ZŠ V. Javorku 32.
Pietneho aktu kladenia vencov na cintoríne na Bôriku sa zúčastnili žiaci 8. ročníkov v sprievode vede-nia školy a triednych učiteľov. Pozorne sledovali príhovory veľvyslancov Ruskej federácie, Bieloruska, zástupcu primátora Žiliny i predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov.
Oboznámili sa s priebehom vojenskej operácie, ktorej súčasťou bolo aj oslobodenie nášho mesta. Nielen z úcty k histórii, ale hlavne z úcty k stovkám padlých vojakov vtedajšej Červenej armády. Tým s menom aj s bezmenným, ktorí spia svoj večný sen v pre nich vzdialenej, no zároveň blízkej krajine. Aj im vďačíme za to, že dnes sme tu.
Česť ich pamiatke.

Žilinský cyklodeň

V piatok 10.5.2013 sa 6 žiakov našej školy spolu so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy ZŠ Jarná, zúčastnili otvorenia novej cyklotrasy z Vodného diela na Budatínsky hrad. Akcia bola aj vďaka slnečnému počasiu a pestrému programu vydarená. Nechýbalo ani občerstvenie a hudobné vystúpenie v areáli Budatínskeho hradu. Tešíme sa na to, keď sa podarí dobudovať aj ďalšie cyklotrasy. A ešte keby boli všetky pokryté asfaltovým kobercom… Prostredie cyklotrasy sa nám páčilo. Nachádzajú sa na nej aj mierne prevýšenia, most, viackrát sa prechádza popod most, čo robí cyklotrasu ešte zaujímavejšou a pestrejšou.

Atletika

Deň Zeme

V piatok 26. mája sa celá naša škola zapojila do akcie Vyčistime si Slovensko v rámci Dňa Zeme.
Zima konečne odovzdala žezlo jari. Žiaľ, obraz, ktorý sa naskytol našim očiam, keď zmizol sneh, vyvolal miesto radosti rozpaky. Naše mesto sa premenilo na mesto plné smetí. Preto sme uvítali možnosť zapojiť sa do akcie, ako si vyčistiť blízke okolie .
Menší žiaci so svojimi p. učiteľkami čistili najmä okolie školy, iní prešli na blízke sídlisko Hliny 5. Niektorí zašli až k brehom Rajčianky.
Vonku bolo pekné počasie a nám bolo veselo aj kvôli tomu, že sme sa nemuseli učiť. Čas ubehol rýchlo a keď sme skončili, úseky, kde sme zbierali smeti, vyzerali zelenšie a krajšie. Prekvapilo nás veľké množstvo igelitových vriec plných smetí a odpadu. Tie sme hodili do odpadových nádob.
Boli sme radi, že sme mohli pomôcť nášmu mestu a skrášlili si prostredie, v ktorom žijeme.

Hero in Luky

V utorok, 26. marca sa žiaci II. stupňa zúčastnili besedy „Hero in Luky“, ktorú viedol Lukáš Hoffmann, známy zo seriálu Odsúdené. Lukáš má za sebou drogovú minulosť, pobyt vo väzení a v resocializačnom zariadení. Besedou sa snažil žiakom prostredníctvom svojho vlastného príbehu priblížiť, čo všetko môžu stratiť, ak siahnu po droge. Žiakom sa beseda páčila, téma ich zaujala a nechýbala ani živá, pútavá diskusia.

Poézia v hudbe

O tom, že hudba a poézia majú k sebe blízko síce už čo-to vieme, ale dojem, ktorý v nás zanechala skupina CABO z Terchovej, nás obohatila o nové poznatky o rodákoch z okolia Žiliny.
V piatok 19.apríla 2013 sme sa s triedou a p. uč. J.Šoltysikovou zúčastnili na nevšednom hudobno-literárnom dopoludní v Makovického dome v Žiline pod názvom ,,Zhudobnená poézia.“
Moderátor podujatia p. Peter Cabadaj nám predstavil autorov, ktorí svojou poéziou
ovplyvnili dianie a život v našom meste.
Zhudobnené verše nám priblížili básnikov ako sú Ján Smrek, Koloman Geremita, Andrej Žarnov, Pavol Dušan Oliva, Gorazd Zvonický, Karol Strmeň, Janko Frátrik.
Aj keď mnohých nepoznáme, zhudobnené básne boli pre nás novým dotykom s poéziou, láskou, životom i smrťou.
Celé podujatie bolo príjemným a poučným spestrením ako získať nové vedomosti netradične. Na záver sme si prezreli výstavu výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov.
Bola to naozaj pastva pre oči. Ďakujeme.

Žiaci 9.B.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 17. apríla 2013 sa žiaci 2.stupňa našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Peter Black“. Divadelné predstavenie sa konalo v Dome odborov o 10:30 hod a zúčastnilo sa ho 117 žiakov. Predstavenie malo veľmi dobrú úroveň, či už čo sa týka hereckých kvalít i anglického jazyka. Žiaci si týmto spôsobom mohli otestovať svoju zručnosť porozumieť hovorenému slovu v anglickom jazyku i obohatiť svoju slovnú zásobu. Žiaci i pedagógovia boli s predstavením veľmi spokojní a plánujú podobné podujatia navštevovať i v budúcnosti.

Exkurzia do Viedne

Naši žiaci sa 21.03.2013 zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili sme Dom morí a historickú časť mesta, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii mesta.

Kata dcéra kata

24. januára si štvrtkové predpoludnie spríjemnili žiaci 5. – 8. ročníka v priestoroch MD Žilina. Práve tam si mohli pozrieť inscenáciu v réžii Jakuba Nvotu s názvom Kata dcéra kata. Táto inscenácia priblížila žiakom legendu o meste Žilina, ktorej hlavnými témami boli humor, láska, vášeň a závisť. Vtipná lokálna žilinská fraška žiakov zaujala, dôkazom čoho boli ich usmiate a spokojné tváre.

Od Kata dcera kata

Exkurzia do Bratislavy

Dňa 4.12.2012 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Prvou zastávkou bolo Science centrum Atlantis, kde sa žiaci mohli dozvedieť viac z oblasti fyziky. Boli im predstavené rôzne fyzikálne zákony a prírodné javy hravou a inšpiratívnou formou. Všetky interaktívne exponáty boli deťom k dispozícii, mohli si ich vyskúšať a tak sa aj veľa nového dozvedieť.
Druhou zastávkou bola výstava The Human Body. Výstava bola rozdelená do deviatich častí. Žiaci mali možnosť absolvovať detailnú cestu po ľudskom tele cez kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Dynamické exponáty, časti orgánov, fotografie, videá a odborný výklad zo strany medikov v nás hlboko umocnil zážitok, ktorý nám výstava poskytla. Táto výstava je najmodernejšou učebnicou ľudskej anatómie na svete.

Mikuláš v divadle

CVČ Vlčince

Dňa 23.11.2012 žiaci pod vedením pani učiteľky Janušovej a Turčákovej navštívili v popoludňajších hodinách CVČ na Vlčincoch, kde sa zúčastnili besedy o zvieratkách. Beseda bola doplnená názornými ukážkami a žiaci mohli niektoré zvieratká aj pohladkať. Spolu tak prežili krásne piatkové popoludnie.

Večer tisícich želaní

Dňa 15.11.2012 sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili akcie Večer tisícich želaní. Kúpou lampiónov sme prispeli na dobrú vec, z čoho sme mali výborný pocit. Z pekne prežitého večera sme si všetci odniesli veľa krásnych zážitkov. Posúďte!

Exkurzia do Osvienčimu

Dňa 30.10.2012 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom dôsledky toho, kam až môže zájsť nacionalizmus, xenofóbia a rasová nenávisť. Tiež precítiť utrpenie väzňov v koncentračnom tábore.
Exkurzia splnila svoje ciele, žiaci pozorne sledovali výklad výborných sprievodcov, pýtali sa na mnohé veci, napríklad na úteky väzňov, ich stravu, hygienu, atď. Správali sa dôstojne, úctivo, pri múre smrti sme zapálili sviečky. Poznatky získané z exkurzie im ľahšie umožnia pochopiť učivo z dejepisu, občianskej výchovy, náboženskej aj etickej výchovy.

Znovuosadenie sochy Ľ. Štúra

Dňa 26.10.2012 sme sa s veľkou zvedavosťou zišli v parku Bôrik, aby sme si spolu s ďalšími obyvateľmi pripomenuli osobnosť Ľ.Štúra. Jeho sochu slávnostne odhalili v tomto krásnom prostredí. Žiaci i učitelia si vypočuli príhovor pp. primátora Ing. I.Chomu i premiéra SR p. JUDr. R. Fica. Na vlastné oči videli autora sochy akad. sochára p. Beráka. Dôstojnou salvou z pušiek si uctili tohto dejateľa i naši vojaci. Pre všetkých to bol naozaj neopakovateľný zážitok. Park v Žiline od tohto dňa nesie názov po Ľ.Štúrovi.

Ako sa učili druháci s deviatakmi

Koncom októbra sa žiaci 9.B a 2.A v ZŠ V. Javorku v Žiline rozhodli stráviť deň spoločne na vyučovaní slovenského jazyka a dejepisu. Pod vedením p. uč. L. Mikovej druháčikovia čítali deviatakom známu knižku O psíčkovi a mačičke. ,,Veľkáčom ” sa páčilo ako sa ,,malkáči” zmenili pri čítaní na psíčka, mačičku a ďalšie literárne postavy. Druháci sa veru nedali pri čítaní zahanbiť!
Potom odovzdali deviatakom na pamiatku pekné vyfarbené obrázky so svojim menom.
Na druhú hodinu prišli druháci do triedy 9.B na hodinu dejepisu. Dozvedeli sa od nich a p. uč. J. Šoltysikovej, o čom všetkom sa budú učiť – od praveku, cez starovek až po súčasnosť. Mali možnosť prezrieť si kamenné nástroje, masku faraóna, ale najviac ich asi zaujali predmety zo stredoveku – kolovrátok, cep, džbány i drevené lyžice, taniere a ľudový kroj. Jedna odvážna druháčka si ho veru aj vyskúšala.
Žiakom sa takéto netradičné vyučovanie veľmi páčilo a radi by si ho ešte niekedy zopakovali.

Interaktívna výstava Hry a klamy

Žiaci 7.A (7.11.2012) a žiaci 2.A (8.11.2012) si na interaktívnej výstave Hry a klamy mohli hravou formou vyskúšať svoju šikovnosť, postreh, fantáziu, logiku, pohotovosť či rozum na vystavovaných exponátoch. Podmienkou bolo, že každý si to musel vyskúšať osobne.

Návšteva v Dome dôchodcov

Aj tento rok navštívili naši žiaci pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Solinkách. Bohatým programom a darčekmi spríjemnili starším ľuďom jeseň ich života a dali najavo, že nezabúdajú na nich, na ich problémy a starosti. Dojímavé bolo najmä stretnutie detí s imobilnými obyvateľmi na izbách. Neobyčajné popoludnie v kruhu starších zanechalo v deťoch silné zážitky , ale aj dobrý pocit z toho, že im priniesli radosť a úsmev.

V zdravom tele zdravý duch

S týmto heslom sa vybrali žiaci 3.A a 3.B do Mozolani Fitness Club Solinky v Žiline. V prostredí určenom skôr pre dospelých sa cítili veľmi dobre aj vďaka príjemným trénerom, ktorí boli názornou ukážkou zdravého život-ného štýlu. Deti si so záujmom vypočuli rady od skú-sených o tom, že zdravá a vyvážená strava ide ruka v ruke s pravidelným pohybom. V krásnom a priestrannom prostredí si vychutnali možnosť zacvičiť si na fitloptách a rôznych strojoch pod starostlivým dohľadom trénerov. Silný zážitok z nevšedného vyučovania umocnilo vystú-penie kulturistov – trénerov, ktorí sa pripravujú v naj-bližšom období na medzinárodnú súťaž.
Pre deti bývajú dospelí veľkou inšpiráciou. Vďaka ochote pracovníkov fitnescentra a nápadu p. uč. Dlábikovej uskutočniť takéto vyučovanie si žiaci odniesli nielen bohaté zážitky ale aj motiváciu zdravo žiť.

Záchranárske dni

Dňa 12.10.2012 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie s názvom Záchranárske dni pre celú rodinu. Na parkovisku za Domom techniky mohli žiaci vidieť ukážky zásahov, do ktorých boli zapojení, no mohli si vyskúšať aj zásady prvej moci v praxi. Videli zaujímavé ukážky jazdy áut aj elektromobil, ktorý zostrojili študenti Žilinskej univerzity.

Dni nádeje

1.-2.10. sa žiaci našej školy zúčastnili Behu nádeje a plávania vrámci série športových akcii “Dni nádeje”.

Návšteva Diagnostického centra v Liet. Lúčke

Dňa 21.6.2012 žiaci 8.A,8.B navštívili DgC v Lietavskej Lúčke v rámci preventívneho programu výchovného poradenstva, cieľom ktorého je predchádzať predovšetkým záškoláctvu, ale i krízovým javom v rodinných a spoločenských vzťahoch.
Táto návšteva umožní žiakom získať pohľad nielen na krízové situácie v rodine , škole, spoločnosti, ale vďaka odbornému výkladu sociálnej pracovníčky, vedia, kde majú vyhľadať pomoc v prípade potreby.
Táto akcia má veľmi dobrý ohlas u žiakov.
J.Šoltysiková

Beh pre život

V sobotu, 19.5.2012, sa opäť niektorí naši žiaci zúčastnili akcie “Beh pre život”. Viac informácii o akcii na stránke www.behprezivot.sk.

Ovocie si s nami daj, o zdravie sa postaraj

Pod týmto názvom sa uskutočnilo na ročníkoch 1. – 4. ZŠ V. Javorku 32 v Žiline nevšedné projektové vyučovanie. Nevšedné tým, že prekročilo hranice našej školy a konalo sa v spolupráci so Strednou odbornou školou Hlinská v Žiline. Cieľom projektu bola výchova k zdravému životnému štýlu a prekonávanie vekových bariér.

Aktivity boli rozdelené do dvoch etáp. Prvá spočívala v rôznorodej činnosti učiteľov a žiakov. Hlavnými postavami vystupujúcimi na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy boli nerozluční kamaráti – ovocie a vitamíny. Objavovali sa vo výstupných prácach žiakov – v básňach, rozprávkach, kresbách, tajničkách, príkladoch a súťažných úlohách.
Druhá etapa bola pre deti najpríťažlivejšia, lebo sa stretli s „ozajstnými kuchármi“, študentmi SOŠ Hlinská – Peťom, Patrikom a Jožkom. Tí, pod odborným dohľadom svojho majstra – p. Jánošku, vtiahli deti do tajov ovocnej kuchyne. Majstri svojho remesla boli úspešní nielen za hranicami nášho mesta, ale aj u nás. Naučili našich žiakov správne ošetriť, očistiť ovocie, ale hlavne ako si z neho pripraviť chutné a zdravé pokrmy. Deti si samy vyrábali ovocné špízy, pochutnávali na pestrofarebnom osviežujúcom šaláte a nadýchanom tvarohovom kréme.
V tvorivej a bezprostrednej atmosfére čas ubehol rýchlo. V nás, učiteľoch a žiakoch, však zostal príjemný pocit. Spoločné stretnutie v projekte totiž ukázalo, že výchova a vzdelávanie môžu byť bez hraníc – bližšie k potrebám reálneho života a otvorené k vzájomnej komu-nikácii.
Ďakujeme p. V. Jánoškovi – majstrovi odborného výcviku a jeho študentom P. Mikušovi, P. Liskovi, J. Vráblovi za realizáciu projektu a veríme, že plánovaná spolupráca medzi našimi školami prinesie ďalšie plody ovocia.
Učitelia a žiaci roč. 1. – 4. ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Na bicykli bezpečne

Dňa 27.4. 2012 sa uskutočnila okresná dopravná súťaž NA BICYKLI BEZPEČNE, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažné družstvo tvorili žiaci 5.A triedy v zložení:
Aurélia Zlatica Poláková
Alexandra Koledová
Dávid Erben
Daniel Ftorek
a náhradníčkou bola Michaela Illeová.
Všetci súťažiaci písali test, hľadali chyby v technickom stave bicykla, riešili teoretické aj praktické úlohy zo zdravovedy a absolvovali praktickú jazdu zručnosti na bicykli. Z 11-ich prihlásených družstiev počtom bodov 154 obsadili krásne 3. miesto. Blahoželáme!
Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Viera Sobotková.

“Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých …”

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do súťaže – “Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých …”
Neváhali a oslovili starších ľudí – pamätníkov vo svojom okolí, ktorí v sebe ukrývajú múdrosť a veľa skúseností, o ktoré sa s nimi chceli v spoločnom rozhovore podeliť.
Pozvanie prijal pán Blažek, starý otec nášho žiaka Mirka Blažeka. Stretnutie sa uskutočnilo
2. 5. 2012 v 3. A triede. Beseda sa niesla v duchu tohtoročného motta Bambiriády 2012: “Nadšenie a skúsenosť menia život!” , ktoré sa spája s Európskym rokom aktívneho starnutia a podporou medzigeneračného dialógu.
Žiaci s veľkým záujmom počúvali rozprávanie o jeho detstve, mladosti, dospievaní, dospelosti, ale aj o súčasnom spôsobe živote. Porovnávali život kedysi a dnes. Spoločné stretnutie dvoch generácii obohatilo tak detí ako aj hosťa. Chceli by sme sa mu ešte raz poďakovať a popriať všetko dobré do ďalších rokov života.
Žiaci pracovali pod vedením tr. uč. Mgr. V. Sobotkovej.

Projektové vyučovanie

Dňa 26.4.2012 sa uskutočnilo Projektové vyučovanie v 8.B triede na SJL.
Počas celého dňa žiaci získavali informácie o živote a tvorbe spisovateľa F. Kráľa.
Na hod. informatiky si pripravili podklady o diele, živote a pôsobení spisovateľa. Potom sa s vyučujúcou Mgr. J. Šoltysikovou presunuli do školskej knižnice, kde v príjemnom prostredí medzi knižkami výtvarne spracovali získané materiály. Hodinu zemepisu nahradili putovaním po stopách hlavných hrdinov Hanky a Miška po Slovensku. Na hodine SJL riešili pripravené úlohy a rébusy, pracovali s textom knižky a naučili sa, čo je to ,,nadčasové” dielo.
Za svoju snahu ich p. uč. odmenila dobrou známkou.

Škola plná vôní

O tom, že vzdelávanie a výchova môžu byť „chutné a voňavé“ svedčí akcia našej školy Čajovňa. Autorka tohto príťažlivého projektu p. Kuciaková pripravila so žiakmi 5. roč. zaujímavé dopoludnie. V rámci predmetu Zdravý životný štýl v tematicky vyzdobenej a pripravenej miestnosti varili pre spolužiakov i učiteľov bylinkové a ovocné čaje z vlastného zberu a s obdivuhodnou zručnosťou ich roznášali medzi návštevníkov. Príjemnú atmosféru doplnili výkladom o pôvode a liečivých účinkoch čajov. Najmladší spolužiaci uvítali premietanie veselých rozprávok. Hlúčiky žiakov50 pri stoloch relaxovali, diskutovali a hlavne – so záujmom ochutnávali širokú paletu čajov z bohatého ponukového listu.

Projekt sledoval tieto ciele:

  • vytvoriť príjemné bezstresové prostredie pre žiakov
  • ponúknuť zdravú alternatívu pitného režimu, miesto rôznych presladených a energetických

nápojov bylinkové a ovocné čaje

  • znižovať ekologické stopy školy – žiak, ktorý vypil čaj v čajovni, si nepriniesol do školy

nápoj v plastovej fľaši (znižovanie odpadu)

  • vychovávať k zodpovednosti – na príprave čaju, na obsluhe a na následnom upratovaní a

umývaní šálok sa podieľali samotní žiaci

Recyklohry

V rámci celoročnej súťaže RECYKLOHRY žiaci 5., 6. a 9. roč. vytvorili originálne zberné nádoby pre použité batérie a monočlánky. Pri ich tvorbe dbali autori na účelnosť, propagáciu separovaného zberu, najmä však na zaujímavosť a príťažlivosť výsledného diela. Práce sú vystavené vo vestibule školy.

HVEZDÁREŇ

Dňa 28.03.2012 sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili v podvečerných hodinách pod vedením p. uč. Dovalovej a Turčákovej pozorovania hviezd v Žilinskej hvezdárni. Pozorovanie planét bolo doplnené o pekný, deťom prístupný výklad. Cestou do hvezdárne sme navštívili aj historický cintorín.

Archív akcii

tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285