Prejsť na:



Nachádzate sa tu: Úvod > Školské aktivity > Olympiády

Olympiády


Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR.

Školský rok 2012/2013

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Dňa 17. apríla 2013 sa na Základnej škole Hollého konalo obvodné kolo Matematickej olympiády. Z našej školy sa jej zúčastnili traja žiaci, z toho úspešní riešitelia:
Novákiová Veronika 7.B, 10 bodov, 6. miesto v kategórii Z7
Gomankov Konstantin 8.B, 13 bodov, 6. miesto v kategórii Z8

Školské kolo Chemickej olympiády

Kategória: D

Školský rok: 2012/13

Žiakov pripravovala: Ing. Daniela Kuciaková

Deň uskutočnenia olympiády: 15.2.2013

Poradie Meno, priezvisko Trieda Počet získaných bodov (max 40)
1. Jakub Duben 9.A 26
2. Alexandra Mazúrová 9.B 15
3. Zuzana Novákiová 9.A 12
4. Pavol Kováčik 9.B 12
5. Zuzana Mikulajová 9.A 9
6. Andrej Ďuroška 9.B 9
7. Lucia Valúšková 9.B 9
8. Tatiana Zošáková 9.A 6

Dejepisná olympiáda

Dňa 13.12.2012 sa konal už 4. ročník školského kola Dejepisnej olympiády.
Súťažilo sa v kategórii 6.,7.,8.,9. ročník. Žiaci formou testov, úloh a práce s historickým materiálom , vyhľadávali odpovede na otázky týkajúce sa našej i svetovej minulosti.
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

6.roč. – 1. m. – Michaela Illeová – 6.A
2.m. – Aurélia Zlatica Poláková – 6.A

7.r. – 1.m. – Veronika Novákiová – 7.B
2.m. – Katarína Jantošová – 7.B

8.r. – 1.m. – Peter Václavík – 8.A
2.m – Šimon Rafaj – 8.A

9.r. – 1.m. – Erik Vrchovský – 9.A
2.m. – Peter Jurek – 9.A

Všetkým účastníkom blahoželáme, pretože v prvom rade prekonali sami seba.

Technická olympiáda

Dňa 9.11.2012 sa v priestoroch strediska odbornej praxe Dopravnej akadémie v Žiline ( areál SAD ) konalo obvodné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY.
Na základe výsledkov školského kola sa olympiády zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Janky Kiššovej.
V kategórii A – 8.–9. ročník ( súťaž dvojíc ) nás reprezentovali žiaci z 9. B triedy
– Andrej Ďuroška a Erik Vrchovský, ktorí obsadili 6. miesto
V kategórii B – 6.- 7. ročník ( súťaž jednotlivcov ) našu školu úspešne reprezentoval žiak
- Samuel Hruška zo 7. B triedy, ktorý získal nádherné 3. miesto
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a zároveň gratulujeme.

Školský rok 2011/2012

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.februára 2012 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ a 1. stupňa 8. ročných  gymnázií. Do okresnéko  kola postúpili dvaja žiaci – víťazi školského kola v každej kategórii. Našu školu úspešne  reprezentovali  žiaci:

Ivana Michalíčkova- 5.A

Alexandra Koledová – 5.A

Katarína Jantošova-6.B  – obsadila 1. miesto v okrese

Samuel Hruška- 6.B

Oliver Straka – 8.A

Ondrej Pudiš – 9.A

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12.1. 2012 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách. Spoločnou témou boli vedomosti o starovekom Ríme. Ostatné vedomosti mali súťažiaci preukázať z úloh, ktoré sa učia tento školský rok.

Celkovo súťažilo 17 žiakov.

Výsledky:

kateg. E   – 6.ročník:

1. miesto  -  Sylvia Chudá – 6.A

2. miesto  -  Simona Mikulová- 6.A

kateg. D  – 8.ročník:

1. miesto  -  Jakub Duben 8.A

2. miesto  -  Erik Vrchovský 8.B

kateg. C  – 9.ročník:

1. miesto  -  Ondrej Pudiš 9.A

2. miesto   -  Vladimír Zajac 9.A

Do okresného kola postupujú víťazi v kategórii. Blahoželáme.

TECHNICKÁ OLYMPÁDA

Dňa 10.11.2011 sa konalo v priestoroch SAD okresné kolo Technickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy v zostave Erik Vrchovský 8.B, Miroslav Zajac 8.B, Pavol Kováčik 8.B a Andrej Ďuroška. Žiaci si overili svoje vedomosti v teoretickej časti a zmerali si sily so svojimi súpermi aj v praktickej časti pričom zhotovili z priloženého materiálu funkčný luskáčik na orechy.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 19.12. sa uskutočnilo na našej škole školeské kolo geografickej
olympiády na ročníkoch 5 až 9. Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov.
Najlepšími riešiteľmi sa stali:
– kategória piaty ročník: 1. miesto –  Ivana Michalíčková, 2. miesto -
Alexandra Koledová, 3.miesto – Michaela Illeová
– kategria šiesty ročník – 1. miesto – Katarína Jantošová, 2.miesto -
Samuel Hruška, 3.miesto – Matej Tiso
– katedória siedmy ročník – 1.miesto – Petra Cibuľová, 2.miesto -
Peter Václavík, 3.miesto – Monika Kulinová
– kategória ôsmy ročník – 1. miesto – Branislav Horanský, 2. miesto -
Oliver Straka, 3. miesto – Erik Vrchovský
– kategória deviaty ročník – 1. miesto – Ondrej Pudiš, 2. miesto -
Denisa Trubačová, 3. miest – Eduard Musilom
Žiaci, ktorí obsadili prvé a druhé miesto budú reprezentovať našu
školu v okresnom kole.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok

ELEKTRO-OLYMPIÁDA 3V

Náš žiak Pavol Kováčik z 8.B sa zúčastnil dňa 10.10.2011 celoštátneho kola Elektro-olympiády 3V v Trenčíne, kde reprezentoval našu školu v projekte “Robotika”.

OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU

Naša žiačka 9.A triedy, Lenka Milecová, sa 2.12.2011 zúčastnila obvodového kola OSJ, kde úspešne reprezentovala našu školu.

Vyhodnotenie šk. kola OSJ
2. 11. 2011 sa uskutočnilo škol. kolo OSJ. Súťažilo 10 žiakov 8. a 9. roč. – V. Vráblová a D. Štillová z 8.B, O. Pudiš, V. Zajac a L. Milecová z 9.A, L. Slosarčíková, N. Repkovská, E. Václavková a P. Peknušová z 9. B. Úlohy pozostávali z 3 častí:

1. časť – práca s textom

2. časť – transformácia textu na iný žáner

3. časť – rétorická časť na tému: Tuším, kam kráča ľudstvo. Kam kráčam ja?

Výsledková listina:

1. m. L. Milecová (9. A)      40 b

2. m. O. Pudiš (9. A)          38 b

3. m  N. Repkovská            34 b

V. Zajac (9. A)            34 b

Úspešní riešitelia:

L. Slosarčíkova, P. Peknušová, M. Hrmelová

V okresnom kole 2. 12. 2011 bude školu reprezentovať L. Milecová

Školský rok 2010/2011

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

24. marca 2011 sa úspešní riešitelia školského kola Chemickej olympiády zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo na Dopravnej akadémii v Žiline. V zostave Anita Horníková z 9.A. a Veronika Tichá z 9.B. v doprovode p. učiteľky Kuciakovej. Blahoželáme Anite Horníkovej, ktorá bola úspešnou riešiteľkou a zároveň ďakujeme dievčatám za účasť a reprezentáciu školy v okresnom kole CHO.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 26.1.2011 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili Katarína Jantošová (5.B.) a Veronika Novákiová (5.B.). Obe dievčatá sú úspešné riešiteľky okresného kola a obom im srdečne blahoželáme.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Dňa 16.marca 2011 si úspešní riešitelia domáceho kola FO vyskúšali svoje vedomosti v okresnom kole, ktoré sa konalo v priestoroch základnej školy  R.Zaymusa. Po privítaní pánom riaditeľom, Stanislavom Staňom, sa usadili v triedach podľa rozpisu a štyri  hodiny potrápili svoje mozgové závity. Žiaci Martina ĽUPTÁKOVÁ  a Ondrej PUDIŠ, obaja z 8. A,  boli z našich najúspešnejší. Srdečne im blahoželáme a ostatným ďakujeme za odvahu a účasť.

Technická olympiáda

Erik Vrchovský – úspešný riešiteľ obvodného kola, 7.B

bližšie informácie o výsledkoch olympiády nájdete na stránke centra voľného času

Školský rok 2009/2010

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

3. miesto v okresnom kole – Monika Straková. 9.A

Matematická Olympiáda

Cibuľová Petra, 5.B – úspešná riešiteľka

Geografická olympiáda

Úspešní:

Straka Oliver, 6.A,

Boroš Filip, 9.A

Biologická olympiáda

3. miesto – Cibuľová, Bechná, Pavlovičová, Kačeniarová, 5.B

Chemická olympiáda

Úspešní:

Varga Ivan, 9.A

Matinek Martin, 9.A

Školský rok 2008/2009

Geografická olympiáda

1. miesto v okresnom kole GO – Michal Kotrč, 9.A
8. miesto v okresnom kole GO – Martin Michalko, 5.A
2. miesto v krajskom kole GO – Michal Kotrč, 9.A
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
6. miesto v okresnom kole OSJL – Michal Kotrč, 9.A

Biblická olympiáda

4. miesto zíslalo družstvo z našej školy

Fyzikálna olympiáda

4. miesto v okresnom kole FO – Michal Kotrč, 9.A

Matematická Olympiáda

6. miesto v okresnom kole MO – Jakub Duben, Martin Michalko, 5.A

8. miesto v okresnom kole MO – Tatiana Zošáková, 5.A

3. miesto v okresnom kole MO – Matej Ille, 6.A

4. miesto v okresnom kole MO – Michal Kotrč, 9.A

Jazykové olympiády

Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať. Carlo Goldoni
Deti v našej škole sa učia cudzí jazyk od 3. ročníka. V posledných rokoch je to angličtina. Piataci si môžu vybrať angličtinu, nemčinu, francúzštinu alebo ruštinu.Vyučujúce každoročne organizujú školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Najlepší z oboch kategórií postupujú do okresného, krajského a celoslovenského kola.
Školský rok 2000
1. miesto v celoslovenskom kole OFJ – Ladislav Várkoly
1. miesto v okresnom a 9. miesto v krajskom kole OAJ – Daniel Turčan

Školský rok 2001/2002
1. miesto v krajskom kole OFJ – Ladislav Várkoly
2. miesto v okresnom kole OAJ – Daniel Cabrnoch
9. miesto v okresnom kole OAJ

Školský rok 2002/2003:
3. miesto v okresnom kole ONJ – Kristiána Fábiková
5. miesto v okresnom kole OAJ – Daniel Cabrnoch
7. miesto v okresnom kole ONJ – Matej Kuric
8. miesto v okresnom kole OAJ – Martin Knoško

Školský rok 2003/2004:
1. miesto v krajskom kole ONJ – Kristiána Fábiková
2. miesto v krajskom kole OFJ – Samuel Gajdošík
8. miesto v celoslovenskom kole ONJ – Kristiána Fábiková
9. miesto v okresnom kole OAJ – Peter Hmíra
13. miesto v okresnom kole ONJ – Michaela Chabadová
V okresnej súťaži Goetheho pamätník obsadila Kristiána Fábiková spomedzi 15 súťažiacich 1. miesto.

Školský rok 2004/2005 -úspešní riešitelia okresných kôl:
Barbara Jaššová – ONJ
Barbora Kabáčová – ONJ
Marek Jelšík – OAJ
Martin Turčan – OAJ
3. miesto v krajskom kole OFJ – Samuel Gajdošík
1. miesto v celoslovenskej súťaži v tvorbe anglických projektov – 5.A trieda.

Školský rok 2005/2006:
2. miesto v okresnom kole ONJ – Kristiána Fábiková
4. miesto v okresnom kole ONJ – Barbara Jaššová
6. miesto v okresnom kole OAJ – Daniela Jakubíková
9. miesto v okresnom kole ONJ – Richard Valenta

Školský rok 2006/2007:

1. miesto v celoslovenskom kole OFJ – Barbora Grísová
2. miesto v krajskom kole ONJ – Kristiána Fábiková

8. miesto v okresnom kole ONJ – Barbara Jaššová

6. miesto v okresnom kole OAJ – Michal Kotrč

9. miesto v okresnom kole OAJ – Daniela Jakubíková

Školský rok 2009/2010:

1. miesto v krajskom kole OFRJ – Gáliková Kamila


Pridať komentár

Všetky položky musia byť vyplnené. E-mail nebude zobrazený.



tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285