Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Školské aktivity > Krúžky

Krúžky


ČINNOSŤ ZÚ NA ŠKOLE  -  2011 / 2012
P. č. Vyučujúci Záujmový útvar ročník
(názov)
1. Sobotková Športový krúžok 1. – 4. roč.
2. Dzurendová Florbalový krúžok 1. – 4. roč.
3. Droppová Mladý novinár 5. – 9. roč.
4. Dlábiková Výtvarný krúžok 1. – 4. roč.
5. Malinová Výtvarný krúžok 5. – 9. roč.
6. Kianičková Matematika zábavne 1. – 3. roč.
7. Bartošová Krúžok varenia a pečenia 2. – 5. roč.
8. Erban Počítačové hry 7. – 8. roč.
9. Slováková Športový krúžok 1. – 3. roč.
10. Čadová Literárno-dramatický 5. – 9. roč.
11. Hríňová Šikovníček 1. – 4. roč.
12. Čechová Počítačový krúžok 3. – 4. roč.
13. Sukeniková Slovenčina hrou 1. – 4. roč.
14. Miková Počítačový krúžok 1. – 2. roč.
15. Maliarová Tvorivá matematika 5. – 9. roč.
16. Turčáková Počítačový krúžok 5. – 7. roč.
17. Raždíková Matematika hrou 5. – 9. roč.
18. Kaššová Krúžok SJ 9. roč.
19. Dovalová Pohybový krúžok 6. – 8. roč.
20. Kuciaková Volejbalový krúžok 6. – 8. roč.
21. Šoltysiková Krúžok SJ 9.roč.

Pridať komentár

Všetky položky musia byť vyplnené. E-mail nebude zobrazený.tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285