Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Školská jedáleň > Oznamy

Oznamy


O Z N A M

Z dôvodu vyčerpania zásob zo skladu ŠJ sa na nasledujúce dni 24.6.2013
25.6.2013
26.6.2013
27.6.2013
28.6.2013
dá ohlásiť len do 21.6.2013 do 14 00h.

Od 24.6.2013 do 27.6.2013 sa budú obedy vydávať do 13 00hod.

28.6.2013 sa obed bude vydávať v čase od 09 00hod. do 12 00hod.

Stravné pre školský rok 2012/2013

stravné pre I. stupeň ZŠ 1,11€

stravné pre II. stupeň ZŠ 1,19€

gymnázium, SOŠ 1,29€

zamestnanci 1,19€

materská škola 1,29€

dôchodcovia 2,65€ (obed1,19€, réžia1,46€)


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285