Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti


Webové stránky www.zsjavza.edu.sk sú tvorené s prihliadnutím na použiteľnosť a prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie obsahu a ovládanie stránok je navrhnuté pre majoritné prehliadače webového obsahu a tiež s prihliadnutím na alternatívne prehliadače.

Prístupnosť

Stránky sú navrhnuté s ohľadom na pravidlá prístupného webu a vyhovujú všetkým dôležitým pravidlám najznámejších metodík Blind Friendly Web , WCAG 1.0 a spĺňajú štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok, podľa § 13 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Štruktúra layoutu a obsahu je vytvorená štrukturálnym XHTML 1.1.
Vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS).

Riešenie je plne funkčné v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 6.0+
  • Mozilla Firefox 0.8+
  • Netscape 7.1+
  • Opera 7.5+

Čítanie a zväčšovanie

Všetky texty sú definované v relatívnych jednotkách a je možné ich  jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov. Odporúčame však pri veľkom zväčšení používať textovú verziu webových stránok.

Tlač

Všetky stránky je možné tlačiť bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (štandardne ikona tlačiarne v navigačnej lište prehliadača, alebo cez menu Súbor – Tlač).

Odkazy

Textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu zmenenou farbou a podčiarknutím, ktoré pri prechode myši zanikne a tak upozorní aj osoby s poruchou tzv. farbosleposti na existenciu odkazu.

Klávesové skratky

Pre najdôležitejšie navigačné prvky tohto webu sú použité nasledujúce
klávesové skratky (tzv. accesskeys):

  • Alt + Shift + 0 – Úvodná stránka
  • Alt + Shift + 1 – Obsah (automaticky prejde rovno na obsah)
  • Alt + Shift + 2 – Mapa stránky
  • Alt + Shift + 3 – Prehlásenie o prístupnosti

tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285