Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Triedy

Triedy


Zoznamy žiakov a tried

Prvý ročník 1.A 1.B
Druhý ročník 2.A 2.B
Tretí ročník 3.A 3.B
Štvrtý ročník 4.A 4.B
Piaty ročník 5.A
Šiesty ročník 6.A
Siedmy ročník 7.A 7.B
Ôsmy ročník 8.A 8.B
Deviaty ročník 9.A 9.B

tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285