Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Zamestnanci

Zamestnanci


Učitelia 2. stupeň

Červenčík Vladimír slovenský jazyk – náboženská výchova
Dovalová Ľubomíra anglický jazyk – občianska výchova
Erban Michal informatika
Janušová Ružena biológia – geografia
Kaššová Mária slovenský jazyk – dejepis
Kiššová Janka fyzika – biológia
Kuciaková Daniela chémia – fyzika – matematika
Maliarová Ľubica matematika – občianska výchova – etická výchova
Škubáková Jana
anglický jazyk – hudobná výchova
Šoltysiková Juliana slovenský jazyk – dejepis
Turčáková Michalková Lucia nemecký jazyk

Učitelia 1. stupeň

Dlábiková Mária učiteľstvo 1.-4. roč
Dzurendová Alžbeta učiteľstvo 1.-4. roč + ruský jazyk
Droppová Zuzana učiteľstvo 1.-4. roč + anglický jazyk
Veselková Lucia
učiteľstvo 1.-4. roč.
Malinová Tatiana ruský jazyk – výtvarná výchova – dejepis
Miková Lucia učiteľstvo 1.-4. roč
Sobotková Viera učiteľstvo 1.-4. roč.
Poláková Alena učiteľstvo 1.-4. roč.

Vychovávateľky

Bartošová Jana vychovávateľka ŠKD
Čadová Anna asistentka učiteľa
Čechová Otília vychovávateľka ŠKD
Slováková Ivana vychovávateľka ŠKD

Odborní zamestnanci

Bašteková Mária špeciálny pedagóg, logopéd

Nepedagogickí zamestnanci

Šugárová Iveta ekonómka a tajomníčka školy
Závodský Ján školník
Erban Michal správca počítačovej siete

Upratovačky

Botánová Jana
Kotrčová Alena
Makulová Mária
Vajdová Anna
Závodská Viera

Zamestnanci kuchyne

Šimčisková Anna vedúca školskej jedálne
Danihelová Vilma zaučená kuchárka
Feherváriová Štefánia pomocná pracovníčka
Trudičová Mária
kuchárka
Behulová Silvia
kuchárka
Ponechalová Mária hlavná kuchárka
Rištáková Emília pomocná pracovníčka
Hlúšková Martina
pomocná kuchárka
Krajčíová Katarína administratívna pracovníčka

tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285