Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Školský klub detí

Školský klub detí


Základné informácie

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj Školský klub detí ( ŠKD ).
Máme 3 samostatné výchovné oddelenia. Priestory pre ŠKD sa nachádzajú v samostatnom pavilóne školy. Školská jedáleň je súčasťou tejto budovy. K svojej činnosti využívame 4 učebne, herňu, telocvičňu, kuchynku, počítačovú učebňu, školskú knižnicu a školské ihrisko.
Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi. Máme vypracovaný Výchovný program ŠKD, ktorý obsahuje množstvo námetov na činnosti zo všetkých výchovných a vzdelávacích oblastí. Umožňuje deťom odpočinkové činnosti kľudové i aktívne, prípravu na vyučovanie i záujmovú činnosť.
Náš klub v školskom roku 2012/2013 navštevuje 84 detí, s ktorými pracujú tri pani vychovávateľky:

1. oddelenie: Janka Bartošová

2. oddelenie: Otília Čechová

3. oddelenie: Ivana Slováková

Aktivity ŠKD v školskom roku 2012/2013

Pasovanie prvákov

Kedysi sa pasovali rytieri…. my sme pasovali našich statočných prváčikov.
Prváčikovia majú za sebou už mesiac školských povinnosti a v stredu 3.októbra 2012 nastal čas ich skúšky a prijatia do ,,cechu žiackeho“. Väčšina z nich netušila, čo to pre nich znamená a očakávala veľké prekvapenie. Celou „ pasovačkou“ ich sprevádzali ich starší kamaráti – tretiaci, ktorí pod vedením p. vychovávateľky Janky Bartošovej pripravili zábavný program a privítali ich v kráľovstve školákov.
Deti vchádzali do miestnosti cez „Zlatú bránu“ a potom postupne spoločne navštívili krajiny ČÍTANKOVO, POČTÁRIKOVO, ŠPORTOVKOVO a ŠIKULKOVO. Tieto krajiny však navštívil bacil POLEPETKO, ktorý v našich múdrych krajinách dokonale všetko poplietol. A pomôcť im mohli len múdre, malé hlavičky, naši prváčikovia. Deti museli postupne plniť rôzne vedomostné i praktické úlohy, čím pomohli oslobodiť krajiny od čarov POLEPETKA.
Dobrými pomocníkmi pri plnení úloh im bola VČELIA KRÁĽOVNÁ so svojimi pomocníkmi: USILOVNOU VČELIČKOU, ČÍTANKOM, POČTÁRIKOM, ŠPORTOVKOM a ŠIKOVNÍČKOM.
Po splnení všetkých úloh bolo kráľovstvo školákov zachránené a VČELIA KRÁĽOVNÁ so svojimi poddanými previedla pasovanie prváčikov, pri ktorom nechýbal ani SĽUB PRVÁČIKOV, ktorým sľúbili, že budú dodržiavať všetky zákony žiackeho cechu.

Šarkaniáda – 19.10.2012

Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti. A všetci sa hrnú von, vyskakujú robia zhon….
Na sklonku tohtoročného babieho leta, ktoré bolo naozaj výnimočne slnečné a teplé, sa deti z 3 oddelení ŠKD vybralo „oprášiť“ svojich šibalských šarkanov.
Počasie nám prialo, slniečko krásne svietilo, vetrík príjemne pofukoval a tak deťom nič nebránilo v tom, aby predviedli vo výške svojich krásavcov. Šarkany sa hrdo preháňali povetrím, nebo hýrilo farbami od výmyslu sveta! No nechýbali ani zrážky a nešťastné pády našich „letúňov“. Záchrana však bola vo väčšine prípadov úspešná a tak, keď sme sa do sýtosti vyšantili na lúke, pobalili sme svojich šarkanov a plní nových zážitkov sa pobrali späť do školy.
Sme veľmi radi , že sa nám šarkaniáda vydarila a veríme , že aj na budúci rok sa na nej stretneme v takom hojnom počte.

Dni zdravej výživy

V mesiaci október, sa už tradične konali v našom ŠKD dni zdravej výživy, ktoré sme zamerali na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Deti nosili každý deň rôzne druhy ovocia a zeleniny a tak okrem rozhovorov o tom, ako si pripraviť zdravú desiatu, či olovrant, mohli sme pripravovať spolu s deťmi ovocné a zeleninové taniere a misy, ovocné šťavy, pečený čaj.
Jeden deň sme venovali len jabĺčkam … sú sladké, voňavé, šťavnaté… Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko?

Deti vyrobili veľa krásnych papierových jabĺk, zaspievali si veselé pesničky o jabĺčkach, ochutnávali, krájali a zdobili, súťažili…
Tento projekt vyvrcholil vlastnoručnou prípravou sladkého jablkového koláčika v našej školskej kuchynke a radostného posedenia pri jeho konzumácii.

Prostredníctvom rôznych záujmových činností sme si urobili v ŠKD pestré dni a zároveň sme poukázali na význam ovocia a zeleniny v našom jedálničku.
Rodičom ďakujeme za spoluprácu a odporúčame pozrieť si fotky vo fotogalérii.

Deň duchov v ŠKD

Halloween, alebo Deň duchov, je čas tekvíc, cukríkov, duchov a čarodejníc a každoročne sa slávi 31. októbra. V našom ŠKD sa v utorok 30.10.2012 vyskytoval mimoriadne veľký počet čarodejníc, duchov, kostier a iných strašidelných príšer. Našťastie však len na Halloween party, ktorá sa niesla v skvelej nálade plnej veselého tanca, zábavy a súťaží. Vo všetkých oddeleniach sa deti veselili, nezabudli sa pochváliť aj krásnymi vyrezanými tekvičkami a deti sa tiež dozvedeli aj niečo z histórie tohoto sviatku. Všetci sme sa príjemne zabavili a pripravili sa na vytúžené jesenné prázdniny. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Divadelné predstavenie v DO Žilina – 4.12.2012

Mikulášsky deň sme si spríjemnili návštevou divadelného predstavenia v DO v Žiline a stretnutím so skutočným Mikulášom. Spolu s anjelom a čertom privítali všetky deti, ktoré si pozreli rozprávkový príbeh „ Neobyčajný týždeň“. Mikuláš obdaril deti sladkosťou a deti mu za to zaspievali vianočné piesne a koledy.

Návšteva v zariadení Úsmev – Solinky

Dňa 6.12.2012 sme svojím vianočným vystúpením potešili seniorov v zariadení Úsmev na Solinkách.

VIANOČNÁ TRŽNICA : 10. -13. 12. 2012

Predvianočný čas v našom ŠKD si už nevieme ani predstaviť bez vianočnej tržnice. Aj tento rok sme ju opäť otvorili a tak isto ako v minulom roku, aj teraz tu bolo pripravené množstvo výrobkov (pohľadnice vytvorené deťmi, rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, medovníčky a i.), ktoré vyrobili šikovné ruky detí s pomocou pani vychovávateliek a sú určené pre rodičov a priateľov ŠKD.
Prípravy na vianočnú tržnicu sa u začínajú ešte v jeseni, kedy začíname vyrábať výrobky. V každom kúte sa lepí, strihá, maľuje, … a deti sa už nevedia dočkať chvíle, kedy už budú v tržnici nakupovať.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí v našej tržnici nakupujú, pretože finančný zisk z predaja je použitý na pomôcky a materiálne vybavenie ŠKD.

„KLUBKÁČI“ PRIVÍTALI MALÝCH KAMARÁTOV Z MŠ

Dňa 13.decembra 2012 sme v priestoroch školy privítali našich malých kamarátov z MŠ, aby sme im predviedli náš vianočný program….

VIANOČNÁ BESIEDKA PRE RODIČOV

Dňa 18.12.2012 sme zorganizovali našu najväčšiu akciu na konci kalendárneho roka. V našom školskom klube zavládla slávnostná atmosféra, ktorej cieľom bolo na chvíľu sa v dnešnej rýchlej dobe zastaviť a stráviť pár príjemných chvíľ v kruhu priateľov, známych a so svojimi deťmi v prostredí, kde ich ratolesti trávia veľkú časť svojho času. Deti 1.a 2. oddelenia chceli potešiť svojich blízkych pestrým programom. Básne, tance, piesne, scénky a koledy boli popretkávané obdivným potleskom vďačného publika.

KOLEDY – 21.12.2012

Predvianočnú atmosféru v škole, okrem vianočných besiedok v triedach a oddeleniach v ŠKD, už tradične vytvára aj spievanie vianočných kolied posledný deň pred vianočnými prázdninami. Spoločne sme si pripomenuli nadchádzajúce sviatky spievaním kolied a naši malí koledníci postupne v triedach všetkým deťom a zamestnancom školy popriali krásne a spokojné prežitie vianočných sviatkov.

Krúžok varenia a pečenia

„Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.“
Deti sa v záujmovom krúžku varenie, pečenie, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej, oboznamujú so zásadami správnej výživy, estetiky, kultúry stolovania a správnej kombinácie surovín na prípravu jednotlivých druhov pokrmov. Svoju predstavivosť, tvorivosť a vynaliezavosť majú možnosť rozvíjať pri príprave rozmanitých jedál, nápojov, múčnikov, drobného pečiva a aj výzdobe slávnostného stolovania.

Pohybový krúžok – športové hry

Deti, ktoré navštevujú pohybový krúžok, pod vedením pani vychovávateľky Ivany Slovákovej, rozvíjajú svoju fyzickú zdatnosť, prirodzenú pohyblivosť, vytvárajú si pozitívny vzťah k pohybu. Zároveň sa zdokonaľujú v zručnosti v loptových hrách, behu, skokoch a relaxačných cvičeniach.

Stavanie snehuliakov a iných stavieb zo snehu…

Tancovala s vločkou vločka, rozžiarila deťom očká. Mäkký sniežik deti láka, postavíme snehuliaka….
Keďže nám túto zimu Perinbaba poriadne dopriava snehovú nádielku, tak sme sa rozhodli, že to využijeme a vyhlásime v ŠKD súťaž v stavaní snehuliakov a iných stavieb zo snehu. Dňa 16.1.2013 sme sa s nadšením sa vrhli do práce. Deti použili rôzny doplnkový prírodný, aj odpadový materiál na skrášlenie snehuliakov, ktoré si priniesli z domu.
Akcia sa nám veľmi páčila, tak si ju určite zopakujeme aj ďalšiu zimu. Veď pozrite fotky a posúďte sami…

Fašiangový sprievod masiek v Žiline…

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľoch a končí v utorok, deň pred Popolcovou stredou, ktorou začína obdobie štyridsaťdňového pôstu bez zábav, tancovačiek a svadieb.
Fašiangové obdobie vyvrcholilo aj v Žiline tradičným fašiangovým sprievodom masiek ; 9. ročník žilinského festivalu fašiangových masiek sa uskutočnil v piatok 8. februára 2013 na Mariánskom námestí.
Súčasťou sprievodu boli nielen dospelí, ale aj deti z centier voľného času, základných umeleckých škôl a ďalších škôl v Žiline a aj my sme, ako každý rok, boli jeho súčasťou….

Karneval v ŠKD

Každoročne jeden z fašiangových dní patrí v našom ŠKD karnevalu. Deti sa naň vždy tešia a úporne rozmýšľajú, akú masku si zvolia.
Tohtoročný karneval sa konal 11. februára 2013. Vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, zaujímavé ceny…a veseliace sa deti…
Naše deti si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. O zábavu sa postarali usilovné pani vychovávateľky, ktoré pripravili rôzne zaujímavé súťaže.
Dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte, pozrite sa aj vy…

DEŇ MATIEK V ŠKD

Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu.
V jarnom období sme sa s deťmi aktívne venovali hlavne nácviku kultúrneho programu a na naše vystúpenie sme pozvali nielen mamičky, ale aj oteckov.
Dňa 14.5.2013 si prváci 1.a 2.oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej a spolupráci s pani učiteľkami, pripravili okrem pásma milých básní a piesní aj tanček na pieseň „Pátá…“ a deti z 3.A. veselú tanečnú choreografiu „Mumuland“. Prváci z 1.A tiež nacvičili divadielko „Kozliatka a vlk“, pri ktorom sa deti nielen zabavili, ale aj poučili…

Dňa 16.5.2013 si deti z 3.oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Ivany Slovákovej, pripravili pestrý program, ktorým tiež spríjemnili popoludnie svojím mamičkám i babičkám pri príležitosti Dňa matiek. Bola to pomyselná kytička vďaky za lásku a starostlivosť, zložená z básní, piesní, tancov a scénok.

„Milujeme Slovensko“ : MDD v ŠKD

1.jún. Je to deň všetkých detí, malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení.
A aj tento rok čakalo na deti zo ŠKD prekvapenie ku Dňu detí. K sviatku detí pani vychovávateľky ŠKD pripravili veselé, zábavno – súťažné popoludnie pod názvom „ Milujeme Slovensko“. Pestrý program bol zostavený z rôznych súťaží a keďže deti sa radi zapájajú do takýchto aktivít, boli nadšení a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie.
Deti boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac. Škoda, že Deň detí je len jeden deň v roku!

Denný režim ŠKD

Vypracovala: Janka Bartošová
06:00 – 07:25 Príchod detí do ŠKD, individuálna činnosť podľa záujmu, odchod detí do školy pod dohľadom vychovávateľky.
11:25 – 12:00 Preberanie detí od učiteľov, príprava na obed – hygiena rúk, obed – kultúra stolovania.
12:00 – 12:45 Odpočinková činnosť: čítanie rozprávok, počúvanie hudby, ukľudňujúce hry, komunita – usmerňované rozhovory vychovávateľkou

/ rôzne témy /.

12:45 – 13:30 Záujmová činnosť:

esteticko-výchovná / výtvarná, hudobná, literárna a dramatická činnosť/

telovýchovná / telových. chvíľky, pohybovo-tanečné hry /

pracovno-technická

spoločenskovedná / prírodovedná,

dopravná…/

13:30 – 14:30 Rekreačná činnosť: pobyt vonku / tematické vychádzky, kolektívne hry, pohybové hry…/
14:30 – 15:30 Príprava na vyučovanie : didaktické hry, opakovanie učiva, individuálne vypracovávanie domácich úloh, pomoc slabším žiakom.
15:30 – 17:30 Odovzdávanie detí rodičom.

Krúžková činnosť.

Odpočinkové, relaxačné činnosti.

Dochádzka do ŠKD je ovplyvňovaná rozvrhom hodín a krúžkovou činnosťou.

Režim dňa je prispôsobovaný požiadavkám detí a rodičov.

Archív aktivít ŠKD v školskom roku 2011/2012

Halloween, alebo Deň duchov v ŠKD

Občianske združenie Spoločnými silami voľno-časové podujatie „ Žilinský večerníček“ s vystúpením bábkového divadla a zábavného šaša

Fašiangy v ŠKD

Fašiangový sprievod masiek v meste Žilina

Súťaž v stavaní snehuliakov

MDD – Olympijský deň v ŠKD

Archív aktivít v školskom roku 2010/2011

Dni zdravej výživy

Deň duchov

Šarkaniáda

Divadelné predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline a stretnutie s Mikulášom

Kultúrne vystúpenie pre rodičov

Vianočné koledovanie

Karneval

Karneval v meste.

Záujmový krúžok Varenie, pečenie.

Sánkovačka

Deň matiek

1.jún – MDD

Kultúrne vystúpenie detí 2.-3.ročníka

Deň športu  deti ŠKD ZŠ V. Javorku a deťmi ŠKD pri ZŠ Lichardova v Žiline

V ŠKD sa zabávame a zabávame a zabávame….


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285