Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Orgány školy

Orgány školy


Rada školy

Mgr.Sobotková Viera predseda
Mgr. Šoltysiková Juliana zástupca pedagogických zamestnancov
Jurčová Emília zástupca rodičov, predseda RR
Vyletelová Martina zástupca rodičov, hospodár RR
JUDr. Liptáková Monika zástupca rodičov, podpredseda RR
Jedináková Jarmila
zástupca rodičov, člen RR
Šimčisková Anna zástupca nepedagogických zamestnancov, ved. ŠJ
MUDr. Popluhár Juraj, PhD. zástupca mestského zastupiteľstva
Mgr. Fiabáne Peter zástupca mestského zastupiteľstva
Ing. arch. Maňák Dušan zástupca mestského zastupiteľstva
Ing. Pieš Štefan zástupca mestského zastupiteľstva

Rada rodičov

Jurčová Emília predseda
JUDr. Liptáková Monika podpredseda
Vyletelová Martina hospodár

Revízna komisia pri RR

Jedináková Jarmila
predseda
Fišerová Oľga člen
Hodoň Dušan člen

tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285