Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Funkcie učiteľov

Funkcie učiteľov


Triednictvo v školskom roku 2012/2013

1.A -  Mgr. Poláková Alena
1.B – Mgr. Dzurendová Alžbeta

2.A - Mgr. Miková Lucia
2.B – PaedDr. Droppová Zuzana

3.A - Mgr. Veselková Lucia
3.B – Mgr. Dlábiková Mária

4.A - Mgr. Sobotková Viera
4.B – Mgr. Malinová Tatiana

5.A - Mgr. Dovalová Ľubomíra

6.A - Mgr. Kiššová Janka

7.A – Mgr. Maliarová Ľubica
7.B - Mgr. Janušová Ružena

8.A - Mgr. Turčáková Michalková Lucia
8.B - Mgr. Kaššová Mária

9.A - Ing. Kuciaková Daniela
9.B - Mgr. Šoltysiková Juliana

Netriedni učitelia :

Mgr. Červenčík Vladimír, Mgr. Škubáková Jana,
Ing. Erban Michal, Mgr. Bundzel Marián,

Mgr. Šoltysiková Juliana – výchovný poradca
Mgr. Bašteková Mária – špeciálny pedagóg
Čadová Anna – asistent učiteľa
Bartošová Jana – vychovávateľka ŠKD
Čechová Otília – vychovávateľka ŠKD
Slováková Ivana – vychovávateľka ŠKD

1.A Mgr. Poláková Alena

1.B Mgr. Dzurendová Alžbeta

2.A Mgr. Miková Lucia

2.B PaedDr. Droppová Zuzana

3.A Mgr. Kuzmíková Monika

3.B Mgr. Dlábiková Mária

4.A Mgr. Sobotková Viera

4.B Mgr. Malinová Tatiana

5.A Mgr. Dovalová Ľubomíra

6.A Mgr. Kiššová Janka

7.A Mgr. Maliarová Ľubica

7.B Mgr. Janušová Ružena

8.A Mgr. Turčáková Michalková Lucia

8.B Mgr. Kaššová Mária

9.A Ing. Kuciaková Daniela

9.B Mgr. Šoltysiková Juliana


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285