Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Archív kategórie 'Aktuality, novinky a oznamy'

Aktuality, novinky a oznamy


Informácie o zmenách na Linke detskej dôvery

Linka detskej dôvery poskytuje rady, informácie a pomoc deťom už viac ako 13 rokov. Od začiatku r. 2013 došlo v jej prevádzke k zmenám. Viac informácii tu: plagát LDD 2013.pdf a na stránke: www.linkadeti.sk

Žilinský cyklodeň

V piatok 10.5.2013 sa 6 žiakov našej školy spolu so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy ZŠ Jarná, zúčastnili otvorenia novej cyklotrasy z Vodného diela na Budatínsky hrad. Akcia bola aj vďaka slnečnému počasiu a pestrému programu vydarená. Nechýbalo ani občerstvenie a hudobné vystúpenie v areáli Budatínskeho hradu. Tešíme sa na to, keď sa podarí dobudovať aj ďalšie cyklotrasy. A ešte keby boli všetky pokryté asfaltovým kobercom… Prostredie cyklotrasy sa nám páčilo. Nachádzajú sa na nej aj mierne prevýšenia, most, viackrát sa prechádza popod most, čo robí cyklotrasu ešte zaujímavejšou a pestrejšou.

Viac akcii na stránke Školské akcie

Hero in Luky

V utorok, 26. marca sa žiaci II. stupňa zúčastnili besedy „Hero in Luky“, ktorú viedol Lukáš Hoffmann, známy zo seriálu Odsúdené. Lukáš má za sebou drogovú minulosť, pobyt vo väzení a v resocializačnom zariadení. Besedou sa snažil žiakom prostredníctvom svojho vlastného príbehu priblížiť, čo všetko môžu stratiť, ak siahnu po droge. Žiakom sa beseda páčila, téma ich zaujala a nechýbala ani živá, pútavá diskusia.

Viac akcii na stránke Školské akcie

Poézia v hudbe

O tom, že hudba a poézia majú k sebe blízko síce už čo-to vieme, ale dojem, ktorý v nás zanechala skupina CABO z Terchovej, nás obohatila o nové poznatky o rodákoch z okolia Žiliny.
V piatok 19.apríla 2013 sme sa s triedou a p. uč. J.Šoltysikovou zúčastnili na nevšednom hudobno-literárnom dopoludní v Makovického dome v Žiline pod názvom ,,Zhudobnená poézia.“
Moderátor podujatia p. Peter Cabadaj nám predstavil autorov, ktorí svojou poéziou
ovplyvnili dianie a život v našom meste.
Zhudobnené verše nám priblížili básnikov ako sú Ján Smrek, Koloman Geremita, Andrej Žarnov, Pavol Dušan Oliva, Gorazd Zvonický, Karol Strmeň, Janko Frátrik.
Aj keď mnohých nepoznáme, zhudobnené básne boli pre nás novým dotykom s poéziou, láskou, životom i smrťou.
Celé podujatie bolo príjemným a poučným spestrením ako získať nové vedomosti netradične. Na záver sme si prezreli výstavu výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov.
Bola to naozaj pastva pre oči. Ďakujeme.

Žiaci 9.B.

Viac akcii na stránke Školské akcie

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 17. apríla 2013 sa žiaci 2.stupňa našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Peter Black“. Divadelné predstavenie sa konalo v Dome odborov o 10:30 hod a zúčastnilo sa ho 117 žiakov. Predstavenie malo veľmi dobrú úroveň, či už čo sa týka hereckých kvalít i anglického jazyka. Žiaci si týmto spôsobom mohli otestovať svoju zručnosť porozumieť hovorenému slovu v anglickom jazyku i obohatiť svoju slovnú zásobu. Žiaci i pedagógovia boli s predstavením veľmi spokojní a plánujú podobné podujatia navštevovať i v budúcnosti.

Viac akcii na stránke Školské akcie

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Dňa 17. apríla 2013 sa na Základnej škole Hollého konalo obvodné kolo Matematickej olympiády. Z našej školy sa jej zúčastnili traja žiaci, z toho úspešní riešitelia:
Novákiová Veronika     7.B,        10 bodov,       6. miesto   v kategórii  Z7
Gomankov Konstantin  8.B,        13 bodov,       6. miesto    v kategórii  Z8

Viac súťaží si môžete pozrieť na tejto stránke

Exkurzia do Viedne

Naši žiaci sa 21.03.2013 zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili sme Dom morí a historickú časť mesta, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii mesta.

Viac akcii na stránke Školské akcie

Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina

Dňa 14. marca sa aj našich 17 žiakov zúčastnilo lyžiarskych pretekov, ktoré sa konali v Oščadnici – centrum. Súťažilo sa v disciplínach obrovský slalom a snowboard. Mnohí naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach. Umiestnenie a časy našich žiakov v jednotlivých kategóriach:

Kategória 1.-2. ročník, dievčatá:

4. miesto Blažeková Tatiana 0:49.77

5. miesto Gelatíková Lea 0:54.79

7. miesto Fuhrichová Adriana 0:59.02

8. miesto Kočutová Lucia 1:04.42

Kategória 3.-4. ročník, dievčatá:

3. miesto Pudišová Linda 0:43.53

7. miesto Jantošová Kristína 0:57.35

Kategória 3.-4. ročník, chlapci:

2. miesto Goga Denis 0:39.80

4. miesto Kuna Alex 0:47.21

Kategória 5.-6. ročník, chlapci:

1. miesto Šoška Viktor 0:34.75

3. miesto Jaššo Matej 0:40.24

14. miesto Lipták Ondrej 0:52.80

Kategória 7.-9. ročník, dievčatá:

16. miesto Jantošová Kristína 0:48.35

Kategória 7.-9. ročník, chlapci:

12. miesto Hruška Samuel 0:43.84

14. miesto Jaššo Marek 0:44.17

17. miesto Voleský Peter 0:45.41

Kategória Snowboard, dievčatá:

2. miesto Drndová Veronika 0:53.99

Kategória Snowboard, chlapci:
2. miesto     Hladký Martin     0:54.17

Viac súťaží si môžete pozrieť na tejto stránke

Hviezdoslavov Kubín

Na našej škole sa dňa 20. 02. 2013 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa celkovo zúčastnilo 22 žiakov.

Porota v obsadení učiteľmi druhého stupňa, menovite Mgr. Máriou Kaššovou, Mgr. Julianou Šoltysikovou a Mgr. Vladimírom Červenčíkom rozhodla o nasledovnom umiestnení žiakov v jednotlivých kategóriách:

Poézia, 2. kategória (žiaci 5. – 7. ročníka):

1. miesto: Oliver Cvacho, 7.B

2. miesto: Nina Šopincová, 7.A

3. miesto: Michaela Illeová, 6.A

Próza, 2. kategória (žiaci 5. – 7. ročníka):

1. miesto: neudelené

2. miesto: Natália Holetschke, 7.B

Alexandra Koledová, 6.A

3. miesto: Dominika Gondášová, 7.B

Poézia, 3. kategória (žiaci 8. – 9. ročníka):

1. miesto: Laura Pavlovičová, 8.B

2. miesto: Sofia Kořínková, 8.B

3. miesto: Šimon Rafaj, 8.A

Próza, 3. kategória (žiaci 8. – 9. ročníka):

1. miesto: Michal Tomašec, 8.A

2. miesto: Tatiana Zošáková, 9.A

3. miesto: Ivana Krivková, 8.B

Anna Bechná, 8.B

Viac súťaží si môžete pozrieť na tejto stránke

Súťaž v nemeckom jazyku

Žiaci 8. ročníka sa počas dvoch októbrových týždňov zapojili do nemeckej súťaže, ktorú organizovalo Gymnázium Hlinská, a to pod vedením p. uč. Turčákovej. Traja žiaci – Martin Potyš 8.A, Filip Svetlovský 8.A a Konstantin Gomankov 8.B boli následne ocenení a získali pekné vecné ceny. Žiakom srdečne blahoželáme!

Viac súťaží si môžete pozrieť na tejto stránke


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285